Double Maxx ดับเบิ้ลแม็ก สุดยอดยาเพิ่มขนาด สำหรับท่านชาย อันดับหนึ่งในประเทศไทย
Get Adobe Flash player
ตังถังเช่า สมุนไพรบำรุงร่างกายที่ผสมอยู่ใน ดับเบิ้ลแม็ก(doublemaxx)
..

ขั้นตอนการจัดส่งดับเบิ้ลแม็ก เราจะมีการจัดส่งอยู่ 3 รูปแบบคือ


1.) การจัดส่งโดยแมชเซ็นเจอร์โดยจะทำการจัดส่งให้โดยพนังงานจัดส่ง มอเตอร์ไซต์-รถยนต์ เฉพาะที่อยู่บริเวณให้เคียง +/- 80 กม. หรือในเขตกรุงเทพ -ปริมลฑลเท่านั้น ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะส่งแบบ EMS ไปให้ทางไปรษณีย์

2.) การจัดส่งแบบ EMS กรณีลูกค้าโอนเงินล่วงหน้า  เมื่อได้รับการยืนยันแจ้งโอนและข้อมูลการโอนถูกต้องเราจะทำการจัดส่งให้ทันทีในเวลาทำการของไปรษษณีย์ โดยลูกค้าสามารถรอรับสินค้าที่บ้าน หรือหาลูกค้าอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งก็สามารถส่งตามที่อยู่ที่แจ้งเข้ามาจะเป็นทีไหนก็ได้ เช่นรอรับที่ทำการไปรษษรีย์ใกล้บ้านเป็นต้น

จัดส่งสินค้า-ดับเบิ้ลแม้กซ์

3.) การจัดส่งแบบ พกง. EMS กรณีรอจ่ายเงินที่ไปรษณีย์  ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ว่าขอรับสินค้าที่ไปรษษณีย์ ใกล้บ้านท่านที่ใดก็ได้ เราจะส่งสินค้าไปรอที่นั่นและให้ลูกค้าไปรับพร้อมจ่ายเงินที่นั้น โดยไม่จำเป็นต้องโอนเงินมาก่อน โดยเราจะแจ้งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้าทราบและนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่เวลาไปรับของพกง. ดับเบิ้ลแม็กซ์

ระยะเวลาการส่งของไปแต่ละจังหวัด โดยประมาณหลังจากทำการส่งสินค้าที่ไปรษณีย์
เราจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแบบ EMS และ พกง.เท่านั้นเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

             จังหวัด พัสดุธรรมดา ลงทะเบียน EMS พกง.(+100บาท)
กรุงเทพมหานคร 1 – 3  วัน 1 – 2  วัน 1  วัน 1  วัน
กระบี่ 7  วัน 3 – 5  วัน  2 – 3  วัน  2 – 3  วัน
กาญจนบุรี 7  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
กาฬสินธุ์ 10 – 15  วัน 6 – 10  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
กำแพงเพชร 7  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ขอนแก่น 10  – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
จันทบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ฉะเชิงเทรา 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ชลบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ชัยนาท 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
ชัยภูมิ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
ชุมพร 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
เชียงราย 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
เชียงใหม่ 7 – 15  วัน 4 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ตรัง 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
ตราด 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ตาก 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครนายก 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
นครปฐม 3 – 7  วัน 1 – 3  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
นครพนม 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครราชสีมา 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครศรีธรรมราช 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครสวรรค์ 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นนทบุรี 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1  วัน 1  วัน
นราธิวาส 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
น่าน 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
บุรีรัมย์ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
บึงกาฬ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ปทุมธานี 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 1  วัน 1  วัน
ประจวบคีรีขันธ์ 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ปราจีนบุรี 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ปัตตานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
พระนครศรีอยุธยา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
พะเยา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
พังงา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
พัทลุง 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
พิจิตร 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
พิษณุโลก 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
เพชรบุรี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
เพชรบูรณ์ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
แพร่ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ภูเก็ต 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
มหาสารคาม 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
มุกดาหาร 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
แม่ฮ่องสอน 8 – 15  วัน 5 – 8  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
ยโสธร 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ยะลา 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ร้อยเอ็ด 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ระนอง 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ระยอง 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ราชบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ลพบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ลำปาง 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ลำพูน 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
เลย 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ศรีสะเกษ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สกลนคร 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
สงขลา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สตูล 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สมุทรปราการ 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สมุทรสงคราม 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สมุทรสาคร 7 – 15  วัน 2 – 3  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สระแก้ว 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สระบุรี 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สิงห์บุรี 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สุโขทัย 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สุพรรณบุรี 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สุราษฏร์ธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
สุรินทร์ 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
หนองคาย 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
หนองบัวลำภู 7 – 15  วัน 4 – 7  วัน 2 – 4  วัน 2 – 4  วัน
อ่างทอง 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อำนาจเจริญ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุดรธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุตรดิตถ์ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุทัยธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุบลราชธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน

 

ตรวจสอบการจัดส่งทางไปรษณีย์ (โดยนำหมายเลข ไปรษณีย์ ตรวจสอบว่าของถึงไหน)

DoubleMaxx ดับเบิ้ลแม็ก
dbmp double maxx doublemaxx doublemaxxplus doublemaxxx การจัดส่ง ชินามอน ชิสตานเซ ดับเบิ้ลแมก ดับเบิ้ลแม็ก ดับเบิ้ลแม็กของปลอม ดับเบิ้ลแม็กของแท้ ดับเบิ้ลแม็กซ์ ดับเบิ้ลแม็กพรีเมี่ยม ดับเบิ้ลแม็กพลัส ดับเบิ้ลแม็ก ราคา ดับเบิ้ลแม็ก ราคาถูก ดับเบิ้ลแม็กโฉมใหม่ ด๊อกวูธ ตงกัสอาลี ตังถั่งเช่า ตัวอย่างผู้ใช้ ปลาไหลเผือก ยาดับเบิ้ลแม็ก ยาเพิ่มขนาด ยาเพิ่มขนาดดับเบิ้ลแม็กซ์ ยาแก้หลั่งเร็ว รากมาค่า รีวิวผู้ใช้ดับเบิ้ลแม็กซ์ สมุนไพรดับเบิ้ลแม็ก สมุนไพรเพิ่มขนาด สรรพคุณดับเบิ้ลแม็ก สั่งซื้อดับเบิ้ลแม็ก ส่วนประกอบดับเบิ้ลแม็ก ส่วนผสมดับเบิ้ลแม็ก อย.ดับเบิ้ลแม็ก อาหารเสริมดับเบิ้ลแม็กซ์ อาหารเสริมผู้ชาย ฮอนนี่ โกสวีท โปรโมชั่นดับเบิ้ลแม็ก โสม